<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling / Hjertecafe

Skrevet tirsdag d. 6. februar 2018

Hjerteforeningen Egedal inviterer til generalforsamling med foredrag

Torsdag  1. Marts  kl. 1900 i Stenløse kulturhus (gamle Stenløse rådhus)

Inden generalforsamlingen er der foredrag om emnet atrieflimmer og motion.

Hjerteforeningens fysioterapeut Dorthe H. Kjærgaard fortæller om motion og træning i forbindelse med atrieflimren.

Vi kommer til at berøre emner som:

  • kan atrieflimren fremprovokeres af motion?
  • er det fornuftigt at træne, når jeg lever med atrieflimren?
  • hvis jeg oplever at få et atrieflimren anfald midt i træningen, bør jeg så stoppe?
  • hvad skal jeg overveje i forbindelse med betablok-, og blodfortyndende behandling og træning?

Dagsorden generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Forslag indsendes til formand Alice Lykke  på e-mail adressen kalsvend@post.tele.dk senest 1 uge før generalforsamlingen.

Tilmelding nødvendig på e-mail adressen kalsvend@post.tele.dk eller sms på +4540343049

Vi sørger for lidt til ganen.

Vel mødt

HF_logo_egedal