<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nyt fra bestyrelsen

Skrevet mandag d. 2. marts 2020

Så fik vi afholdt generalforsamling og Cafe/foredrag.

Der var 50 tilhører til foredraget om arv og testamente, med Hjerteforeningens chefjurist, Ann Marie Panduro og advokat Lone Brandenborg fra advokatfirmaet Kahlke.

Tak til Ann og Lone for det fine foredrag.

Efterfølgende generalforsamling hvor vi desværre måtte sige farvel til vores kasserer Ole Schroeder, der stopper helt og bestyrelsesmedlem Per Hansen der ønskede at udtræde af bestyrelsen, men fortsætter som tovholder på hjertemotionsholdet om tirsdagen. Ny i bestyrelsen er  Kim, der før var suppleant.

Tak til Martin som ordstyrer.

Vi har så en lille opgave, med at finde en der kunne tænke sig at hjælpe med regnskabet, ca.1 time om måneden, kontakt formanden hvis du har mulighed for at give en hjælpende hånd.

på bestyrelsens vegne

Keld Svendsen

formand  mob. 40343049